• Meer dan 45 jaar ervaring
  • Deskundig en betrouwbaar
  • Zorgvuldig en persoonlijk
  • Natuurlijke resultaten

Haarimplantatie: het behandeltraject

Voor herstel van haaruitval, zoals een terugtrekkende haarlijn of inhammen, kan een haarimplantatie de perfecte oplossing zijn. Het is goed om te weten wat u kunt verwachten van een dergelijke behandeling. Op deze pagina gaan we daarom uitgebreid in op het behandeltraject, zodat u zich goed kunt voorbereiden. U kunt daarnaast een gratis en vrijblijvend consult plannen om uw specifieke situatie en wensen samen met een specialist door te nemen.

Haarimplantatie: de behandeling in 5 stappen

Het eerste contact met de kliniek is een consultgesprek met een specialist, wanneer u ervoor kiest om een behandeling te plannen dan wordt dit gesprek opgevolgd met een intakegesprek met de behandelend arts. Dit is meestal op de behandeldag zelf plaatsvinden, maar het kan ook een aantal weken vooraf gepland worden. Daarna volgt de haarimplantatiebehandeling. Dit is altijd een dagbehandeling. Aan het einde van de behandeldag ontvangt u nazorginstructies. De hersteltijd is gemiddeld 10 dagen. Het resultaat zal na een jaar volledig zichtbaar zijn. Het moment om de controleafspraak te plannen.

De 5 stappen van het haarimplantatie-behandeltraject

1. Het consultgesprek met een specialist

Voordat u een haarimplantatie behandeling gaat plannen, wordt u uitgenodigd voor een consultgesprek op locatie met een van onze specialisten. Tijdens dit consultgesprek worden de verschillende behandelmethodes met u doorgenomen. We begrijpen dat u ook vragen heeft, zoals: ‘Hoe werken haarimplantaten?’. Voor deze vragen nemen we graag de tijd. Er wordt ook een persoonlijk behandelplan voor u opgesteld. Dat is gebaseerd op het beschikbare aantal haarimplantaten (groepjes haarzakjes) en uw wensen.

Voorzorginstructies

Na het plannen van de behandeling ontvangt u voorzorginstructies voor de behandeldag. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld het niet drinken van alcohol en het tijdelijk niet gebruiken van andere bloedverdunnende middelen. Het zijn instructies om het verloop van de haarimplantatie en het resultaat van de behandeling zo optimaal mogelijk te laten zijn.

2. Intakegesprek

De behandeling begint met een intakegesprek met de behandelend arts, waarbij uw medisch dossier met u wordt doorgenomen en het te behandelen gebied wordt afgetekend. Daarnaast wordt de behandeldag met u doorgenomen en is er ruimte voor vragen die u misschien heeft over de haar implantaten.

3. De behandeling

Een haarimplantatie in Nederland is bij ons een dagbehandeling van gemiddeld zes tot zeven uur. Tijdens de behandeling wordt er plaatselijk verdoofd. Daardoor is er niets te voelen van de behandeling. Na de verdoving wordt het donorgebied (de achterzijde van het hoofd) door de haartransplantatie assistentes behandeld. Zij transplanteren de haarimplantaten één voor één. Een haarimplantaat wordt ook wel graft genoemd. Het is een groepje haarzakjes. Aansluitend maakt de arts incisies in het te behandelen gebied, om te bepalen waar en hoe de te transplanteren haarimplantaten worden geplaatst. De haartransplantatie assistentes plaatsen vervolgens de haarimplantaten één voor één in het te behandelen gebied. Tussentijds is er tijd voor een uitgebreide lunch. Deze wordt door Zantman Kliniek verzorgd.

4. Nazorg en instructies

Na de behandeling ontvangt u van de arts nazorginstructies en nazorgproducten voor thuis. Het is niet aanbevolen om zelf naar huis te rijden aan het einde van een behandeldag. U kunt vermoeid zijn en dan is het prettig als u opgehaald kunt worden. Voor wat betreft het herstel is het maximaal 10 tot 14 dagen na een haarimplantatie niet meer te zien dat u een behandeling heeft gedaan. Afhankelijk van hoe goed de conditie van uw huid is, kan dit ook met vijf dagen al het geval zijn. De kleine korstjes (door het plaatsen van de haarimplantaten) zullen zijn verdwenen en de huid is hersteld van de behandeling. In de meeste gevallen zullen de haren in de haarzakjes die getransplanteerd zijn, na twee weken uitvallen. In de maanden daarna gaan de verplaatste haarzakjes nieuwe haren produceren. Deze haargroei zal na twee tot vier maanden zichtbaar zijn. Na ongeveer negen maanden krijgen de haren hun oorspronkelijke structuur en stevigheid. Het definitieve resultaat van de behandeling is een jaar na de haartransplantatie volledig zichtbaar. Dat is ook het moment dat de eindcontrole afspraak met de behandelend arts gepland wordt.

5. Controleafspraak

Een jaar na de behandeling wordt u uitgenodigd voor een eindcontrole. Het resultaat van de behandeling en het donorgebied wordt dan beoordeeld door de behandelend arts. Het is altijd mogelijk om binnen een jaar langs te komen voor een tussentijdse controle bij uw behandelend arts, mocht u dat prettig vinden. Daarnaast zijn we benieuwd naar uw haarimplantatie ervaringen.

Kiest u voor FUE of FUT?

Er zijn slechts twee methoden te onderscheiden, namelijk de FUE methode en de FUT methode. Bij de FUE behandeling worden de grafts (groepjes haarzakjes) per eenheid verplaatst. Bij de FUT methode is het nodig om een strook huid te verwijderen en die op te delen in grafts. Om die reden worden tegenwoordig bijna alle behandelingen uitgevoerd volgens de FUE methode.

Wat is haarimplantatie?

In de afgelopen decennia zijn de technieken voor het verrichten van een haarimplantatie steeds meer verfijnd en verbeterd, maar voor een goed resultaat van uw haarimplantatie is nog steeds voldoende goed donormateriaal nodig. Daarnaast is er ervaring van de specialist nodig om de techniek goed uit te voeren. Bij een haarimplantatie is het uw eigen haar dat op een andere plaats verder groeit. Wanneer de behandeling afgerond is, zal het getransplanteerde haar niet van uw oorspronkelijke haar te onderscheiden zijn. U hoeft er nooit meer iets aan te doen en u kunt uw nieuwe haren gewoon stylen en knippen zoals uw andere haren.

Andere woorden voor een haarimplantaat

Er zijn verschillende woorden voor een haarimplantaat. Een ander populair woord is een “graft”. Het worden ook wel “haarzakjes” genoemd. Tijdens een haarimplantatie worden de haarimplantaten uitgenoemen uit het donorgebied. Het donorgebied bevindt zich achter aan het hoofd. Dit gebied is niet gevoelig voor haaruitval. Wanneer haren worden getransplanteerd, behouden deze haren de eigenschappen van het donorgebied. Het haar zal dus uw leven lang blijven groeien.

Waarom is het belangrijk om te weten wat haarimplantaten zijn?

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u weet wat haarimplantaten zijn. Wanneer u een haarimplantatie wilt ondergaan, onderzoek dan van tevoren wat een kliniek met een haarimplantaat bedoelt. Er zijn namelijk klinieken die de haarimplantatie prijs berekenen aan de hand van het aantal haren. Andere klinieken berekenen de prijs op basis van het aantal grafts. Omdat een graft een verschillend aantal haren kan bevatten, is het belangrijk dit vast te stellen. Een haarimplantatie geeft met 1.000 grafts een heel ander resultaat dan met 1.000 haren.

Hoe veel haarimplantaten denkt u nodig te hebben? U kunt het zelf ongeveer vast stellen. We raden u aan dit ook te laten doen door een arts. We nodigen u graag uit voor een gratis en geheel vrijblijvend consult.

De prijs van Haarimplantaten

Wanneer iemand een haartransplantatie overweegt, kijkt men vaak direct naar de haarimplantaten prijs. De prijs van haarimplantaten kunnen sterk verschillen. De prijsverschillen worden o.a. beïnvloed door:

  • Wanneer iemand een haartransplantatie overweegt, kijkt men vaak direct naar de haarimplantaten prijs. De prijs van haarimplantaten kunnen sterk verschillen. De prijsverschillen worden o.a. beïnvloed door:
  • De kliniek die de behandeling uitvoert.
  • Het aantal benodigde haarimplantaten.
  • De haartransplantatie methode.
  • Of er wordt gekozen voor de standaard haartransplantatie of haarsparende haartransplantatie.
  • Of er gebruik wordt gemaakt van acties of aanbiedingen.

Er zijn afgelopen jaren duizenden haarimplantaten ervaringen gedeeld. Deze ervaringen met haartransplantatie worden steeds belangrijker. Deze ervaringen worden belangrijker voor u, omdat u op basis van deze ervaringen een goed beeld kunt krijgen van de desbetreffende haartransplantatie kliniek. Haarkliniek Zantman kliniek scoort bijvoorbeeld op het gebied van haartransplantatie zeer goed. Op verschillende websites en fora zijn zeer positieve en uitgebreide haarimplantaten ervaringen gedeeld. We verwijzen dan ook graag door naar de ervaringen van mensen met deze behandeling. Om deze reden kunt u ook online een groot aantal ervaringen van mensen lezen die prachtige resultaten hebben behaald, dankzij een haartransplantatie bij Zantman kliniek. We kunnen u ook in contact brengen met mensen die een haarimplantatie bij ons hebben ondergaan en graag hun ervaring met u delen. Op deze manier kunt u een goed beeld krijgen van wat u kunt verwachten.

FUE haarimplantatie

Voor een haarimplantatie maken we gebruik van de FUE techniek (Follicular Unit Extraction). Bij deze methode worden de haarzakjes één voor één uitgehaald voor de haarimplantatie. Dat maakt de FUE techniek minder ingrijpend dan de FUT methode. Daarnaast blijven er minimale littekens achter in het donorgebied en de genezingsperiode na de behandeling is veel korter dan bij de FUT methode. Binnen de FUE techniek is er variatie mogelijk in de instrumentaria die gebruikt worden door de specialisten. Met soms eigen benamingen zoals DHI (Direct Hair Implantation), HST (Haar Stamcel Transplantatie) of micro FUE. Uiteindelijk staat of valt de kwaliteit van een haarimplantatie met hoe deskundig en ervaren de medisch specialisten zijn en met welke afweging zij de behandeling uitvoeren. Bij Zantman Kliniek kiezen we voor zorgvuldige behandelingen met aandacht voor het donorgebied en gericht op een natuurlijk resultaat. U leest meer over de FUT en de FUE methode en de variaties daarvan op de technieken pagina.

Haarimplantaten ervaringen

Er zijn afgelopen jaren duizenden haarimplantaten ervaringen gedeeld. Deze ervaringen met haartransplantatie worden steeds belangrijker. Deze ervaringen worden belangrijker voor u, omdat u op basis van deze ervaringen een goed beeld kunt krijgen van de desbetreffende haartransplantatie kliniek. Haarkliniek Zantman kliniek scoort bijvoorbeeld op het gebied van haartransplantatie zeer goed. Op verschillende websites en fora zijn zeer positieve en uitgebreide haarimplantaten ervaringen gedeeld. We verwijzen dan ook graag door naar de ervaringen van mensen met deze behandeling. Om deze reden kunt u ook online een groot aantal ervaringen van mensen lezen die prachtige resultaten hebben behaald, dankzij een haartransplantatie bij Zantman kliniek. We kunnen u ook in contact brengen met mensen die een haarimplantatie bij ons hebben ondergaan en graag hun ervaring met u delen. Op deze manier kunt u een goed beeld krijgen van wat u kunt verwachten.

Haarimplantaten kosten

In dit artikel is al eerder uitgelegd dat de haarimplantaten kosten sterk kunnen verschillen per kliniek en per land. De kosten van haarimplantaten kunnen uiteenlopen van zo’n 1.500 euro voor een kleine behandeling tot ruim 10.000 euro voor een grote behandeling. Houd er rekening mee dat er soms meer dan 1 behandeling nodig is. Met 1 behandeling kunnen per cm2 namelijk maximaal 30 tot 40 grafts worden geplaatst. Wanneer er meer grafts worden geplaatst, kunnen de grafts elkaar verstikken. Dit komt het haarimplantatie resultaat niet ten goede. Wanneer u een hogere haar dichtheid wilt hebben, kunt u dus rekenen op extra haarimplantaten kosten. U kunt ook op de kliniek bij ons langskomen. We kunnen dan voor u exact de haarimplantaten kosten berekenen. Mogelijk dat u op de kosten kunt besparen met een interessante actie of flex-boeking.

Haarimplantaten vergoeding

De haarimplantaten kosten kunnen behoorlijk oplopen. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een haarimplantaten vergoeding. Met een dergelijke vergoeding zou u veel geld kunnen besparen. In sommige gevallen meer dan 10.000 euro. Het is afgelopen jaren echter steeds moeilijker geworden om in aanmerking te komen voor de vergoeding van haarimplantaten. De zorgverzekeraars worden steeds strenger. Er zijn van afgelopen jaren dan ook weinig gevallen bekend van mensen die een vergoeding hebben gekregen voor een haarimplantatie. In sommige gevallen kunt u hiervoor in aanmerking komen. Meestal moet er dan sprake zijn van een ongeluk of medische noodzaak. Bent u bijvoorbeeld gedeeltelijk kaal geworden door een ongeluk of ziekte, dan bestaat er een kans dat uw haarimplantaten vergoed worden. Wanneer de haarimplantaten niet vergoed worden, kunt u in sommige gevallen de kosten van de haartransplantatie aftrekken van de belasting. Op deze manier kunt u dus ook veel geld op de haarimplantaten prijs besparen.

Haarimplantatie voor mannen en vrouwen

Wanneer mannen beginnende kaalheid ervaren of merken dat hun haar uitvalt, is de meest voorkomende oorzaak daarvan erfelijke haaruitval. De manier waarop uw haar uitvalt, zit in de genen en gaat volgens een bepaald patroon. Aan de hand van dat patroon kunnen onze specialisten voorspellen hoe uw haaruitval zich verder zal ontwikkelen. Ook vrouwen kunnen kiezen voor een haartransplantatie wanneer ze merken dat hun haarlijn terugtrekt of de scheiding op het hoofd breder wordt. De haartransplantatietechnieken voor vrouwen zijn hetzelfde als bij mannen. Vaak wordt er gekozen voor een haarsparende behandeling, waarbij uw haar niet afgeschoren wordt en het kapsel zoveel mogelijk intact blijft.

Haarinplantatie

Naast het woord haarimplantatie wordt ook vaak het woord haarinplantatie gebruikt. Maar wat is precies het verschil tussen een haarimplantaat en een haarinplantaat of haarinplantatie?

Het gebruik van “implantaat” en “inplantaat” in de Nederlandse taal komt voort uit verwarring en informeel taalgebruik. Van deze twee is “implantaat” het correcte en officiële woord in het Nederlands.

“Implantaat” komt van het Latijnse “implantare”, wat “inplanten” betekent. In de medische wereld verwijst een implantaat naar elk object of materiaal, al dan niet bio-compatibel, dat kunstmatig in het lichaam wordt ingebracht.

“Inplantaat” is geen officieel Nederlands woord en wordt niet erkend in standaard woordenboeken of medische terminologie. De verwarring tussen “implantaat” en “inplantaat” kan voortkomen uit de letterlijke vertaling van het werkwoord ‘inplanten’. Maar in de context van medische toepassingen, zoals haartransplantaties of tandheelkundige implantaten, is “implantaat” het juiste woord.

Kortom: “implantaat” is een leenwoord uit het Latijn en de correcte term in het Nederlands. “Inplantaat” is geen officiële term en lijkt te zijn ontstaan uit informeel taalgebruik.

Ontvang vrijblijvend een behandel- en prijsindicatie

Ontvang per e-mail een haartransplantatie behandel- en prijsindicatie. De foto’s van het donorgebied (de achterzijde van uw hoofd) en het te behandelen gebied kunt u daarvoor e-mailen naar info@zantmankliniek.nl. Vermeld daarbij uw voor- en achternaam, telefoonnummer en geboortedatum. U ontvangt binnen één werkdag een advies per e-mail van één van onze specialisten.

Veelgestelde vragen

Plan een gratis en vrijblijvend consult met een specialist

Persoonlijk en deskundig

Zantman Kliniek is aangesloten bij