• Meer dan 45 jaar ervaring
  • Deskundig en betrouwbaar
  • Zorgvuldig en persoonlijk
  • Natuurlijke resultaten


Zantman Kliniek neemt het resultaat van de haartransplantatiebehandelingen serieus en wij vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn. Bij Zantman Kliniek doen we onze uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen, vanaf uw eerste bezoek tot aan uw volledige herstel. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

  • U kunt erop rekenen dat wij uw klacht altijd serieus nemen.
  • Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Onze voorkeur gaat ernaar uit om een oplossing te vinden zo dicht mogelijk bij de plaats waar uw klacht is ontstaan. Wij verzoeken u daarom eerst in gesprek te gaan met de behandelend arts om tot overeenstemming te komen. Indien u uw klacht niet met de arts wil bespreken, kunt u zich wenden tot de bedrijfsmanager van de kliniek. Klachten kunt u per e-mail sturen naar info@zantmankliniek.nl. Vriendelijk verzoeken wij u om uw cliëntnummer en de behandelend arts te vermelden.

Als u er met overleg niet uitkomt

Op basis van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is Zantman Kliniek aangesloten bij de Geschillencommissie. Indien u er met de behandelend arts en/of de bedrijfsmanager niet uitkomt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie.

Meer informatie over de geschillencomissie kunt u hier vinden.

Zantman Kliniek is aangesloten bij